December 7, 2023
RRD FMR BP8 EIB JDG HTI XVD 5MR 2XO BNE WNH SBO 4AD JQH 6OE 7KG AT9 QOC FU8 HXC XM0 TM0 I1R QM4 HI6 4V3 IZY M0P YZ8 5MU 1LY CNR 6GU W6F ZDU OMJ ORT RK2 F7B 8M1 BLU JM0 D44 CXZ DWU DCO QSF 82F 10Q 5P4 D65 J56 XUO JQA HFO U7X I0N FCU WO9 BZI 23B 0Y1 FZ0 9WY F7K LIU

Not sure which swordswomen to add to your deck in Wuxia Online: Idle? Well, you’re in the right place. In this guide, I’ve rounded up all of the swordswomen currently available, and ranked them into tiers from S to D. S is the best, and D is the worst. That way, you can add the best characters to your deck, and skip the worst entirely.

Wuxia Online: Idle sees you explore a martial arts-themed world, recruiting swordswomen and adding them to your deck. That’s the goal of the game, here: to create a deck of cards that can take on the vast majority of content the game throws at you. You can play actively, or passively too, thanks to the auto-battle system.

If you’d like to check it out, go ahead and grab Wuxia Online: Idle on Google Play. You can also check out our best new Android games this week feature to find something new to play.

Wuxia Online Idle Tier List

Now, let’s take a look at all of the Wuxia Online Idle swordswomen ranked in our tier list.

S

The best swordswomen in the game, which you should add to your deck immediately.

 • Fan Jianbin
 • Jiu Mo Luo
 • Lin Wu Shuang
 • Yu Hailian
 • Zhou Jinming

A

Great characters that might need a bit of levelling or mastery to get the most out of.

 • Gao Xiaoshan
 • Guo Jingtao
 • Liu Yi
 • Lv Ke
 • Niu Nian
 • Qiu Bo Jun
 • Shen Liuyun
 • Shi San
 • Qi Qi
 • Zhou Xiangjun
 • Zhu Yingjie
 • Zuo Xanxiu

B

Decent characters during the early game, which fall off when you hit the late game.

 • Duan Zhengyan
 • Goumang
 • Guo Xiangxiang
 • Hu Dazhuang
 • Jiang Chengying
 • Jin Chenyang
 • Li Qingqiu
 • Li Yanguang
 • Ning Bufan
 • Shen Nian
 • Tang Bohu
 • Wu Qingxiao
 • Zhang Hao
 • Zhang Jingqi

C

These characters can have niche uses, but are otherwise worth avoiding.

 • A Lan
 • Gongsun Yu
 • Huo Zining
 • Jiao Yuqin
 • Kuang Houzhi
 • Liu Guanjiang
 • Lu Chenzi
 • Lu Peijie
 • Qing Jue
 • Shi Chunlian
 • Su Wanyi
 • Tang Mingyue
 • Tao Tao
 • Wang Sima
 • Wei Zhuangwu
 • Xiao Buyu
 • Xiao Chunfeng
 • Xiang Yingtao
 • Xin Xiaofeng
 • Yang Susu
 • Zhai Dongxuan
 • Zhang Cao
 • Zhou Wenhao
 • Zhao Xinyin

D

The worst characters in the game. Definitely skip these!

 • Huang Ronghua
 • Liang Zhengyu
 • Li Jun
 • Li Zhi Ao
 • Mo Bo Xun
 • Murong Qingyue
 • Quyang Hui
 • Ran Wu Ming
 • Song Yingnan
 • Xiao Jiu
 • Xuan Shuji
 • Yan Yunfei
 • Yin Boyan
 • Yu Yangchao
 • Zheng Keke

Who Are The Wuxia Online Idle Best Characters?

These are the characters that we consider to be the best in Wuxia Online Idle.

 • Fan Jianbin
 • Jiu Mo Luo
 • Lin Wu Shuang
 • Yu Hailian
 • Zhou Jinming

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *